Skip to content

Személyiségfejlesztés

A személyiségfejlesztés nem más, mint gyógyítás. Az ego és a lélek kapcsolatának helyreállítása, új öndefiníció kialakítása.

A lélek minősége talán ezekkel a kifejezésekkel közelíthető meg: teremtő erő, temperamentum, kreatív inspiráció, belső mester, törekvéseink forrása, a Szellem lehelete. Az ego és a lélek együtt dolgozik, mert a lélek csak a személyen keresztül tud megmutatkozni. Az ego hírvivő, közvetítő a lélek és a világ között.

 

Ugyanakkor az ego hosszabb-rövidebb időre átveheti a vezetést, erősebben hallathatja a hangját a léleknél sőt, el is feledkezhet róla, mert a lélek egy vékonyka, halk hang. Hosszútávon azonban a lélek sóvárgásai átszüremlenek, kifejezésre jutnak, megmutatkoznak a személy számára – pszichoszomatikus betegségekben, nyelvbotlásokban, akaratnak nem engedelmeskedő cselekedetekben, esetleg spontaneitásban, vagy kényszerekben – belső diszharmóniát okozva.

Ezekben az esetekben a személyiségfejlesztés gyógyírként hat, mert ha a személy újra meghallja ezt a vékonyka hangot és párbeszédbe tudja állítani egójával, a belső harmónia helyreáll, új öndefiníció születik, a világgal való kapcsolat kiteljesedik.

Ennek a párbeszédnek a helyreállítását célozzuk meg a személyiségfejlesztés folyamatában mind a pszichodráma csoportüléseken, mind az SVT (Spirituális Választerápia) üléseken.

No tags for this post.
No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS