Skip to content

Módszertan

A Szomatodráma a Pszichodráma és a Családállítás között helyezkedik el. A Pszichodrámától a cselekvésen keresztüli téma feldolgozást „kölcsönzi”, a családállítástól a mezővel való munkát.

Bár a témahozó kívülről nézi, amint a többiek a mezőre hangolódva megjelenítik a szervek közötti viszonyt, mint a Családállításban, mégis az első kép kialakulása után interaktívvá válik a folyamat, sok mozgással, párbeszédekkel, szerepcserékkel, érzelemkifejezésekkel, mint a Pszichodrámában. A Szomatodráma végkifejleteként egyfajta harmónia elérésére törekszünk, ami viszont mindkét érintett módszer sajátja.

Bármilyen rendszer fölállítása vizsgálódást jelenti az ember élete szempontjából fontos rendszerekben. Rupert Sheldrake „morfogenetikus mezőnek” nevezi az összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálót, a „közös léleknek” vagy „kollektív tudattalannak” is nevezett rejtett összeköttetés hálózatát. Az állítás ennek a mezőnek a megkérdezése a test rendszeréről.

No tags for this post.
No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.